Onderhoud en Beheer

Met Dakbehoud bieden wij u een structurele aanpak. Met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers staan wij dag en nacht voor u klaar.

Uit welke onderdelen bestaat onze formule?

Nulmeting; wij brengen de initiële conditie van uw dak in kaart. Standaard werken wij volgens het model afgeleid van de NEN-2767 maar kunnen desgewenst het model van de opdrachtgever volgen.

Rapportage; op basis van de nulmeting wordt een uitgebreide rapportage uitgebracht vergezeld van een aanbieding. De vorm en inhoud word volledig afgestemd op uw wensen, van een contract voor eenvoudig reinigend onderhoud naar een uitgebreide overeenkomst in de vorm van een prestatiecontract.

 

 


Uitvoering; afhankelijk van de overeengekomen vorm voeren wij de werkzaamheden uit. Frequentie en vorm zijn geheel afhankelijk van de wensen van u als klant en de  complexiteit van het dak.

Naast het reinigen en uitvoeren van herstelwerkzaamheden vindt ook de vastlegging van de actuele conditie van het dak plaats. Ook veiligheidssystemen kunnen gelijktijdig worden geïnspecteerd. Ook hiervan wordt een heldere rapportage overlegd.


Nazorg; de verzamelde gegevens worden verwerkt en u als klant ontvangt een uitgebreide rapportage of een rapportage in de afgesproken vorm, analoog of digitaal. Een online Portal kan samen ingevuld worden zodat u altijd over de actuele en historische gegevens kunt beschikken.

Contact

Adres: Nevelgaarde 40

Postcode en plaats: 3436 ZZ Nieuwegein

Telefoon: 036-5304490

Internetadres: www.nda.nl

Mail: info@nda.nl