Page content

Prestatie-eisen

Bouwbesluit

Indien dakbedekkingsconstructies worden ontworpen zoals in de delen A, B en D van de
Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen staat beschreven en worden uitgevoerd in
overeenstemming met de bepalingen in deel C en E van deze Vakrichtlijn dan kunnen
prestaties worden bereikt als aangegeven in het Bouwbesluit.

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);