Referenties

Referenties

Referenties
1. BDA Dakboek 2012, periodieke uitgave, BDA Dakadvies B.V.
2. Op ’t dakboekje 2010, periodieke uitgave, VEBIDAK, BDA Dakadvies B.V., TECTUM
3. SBR publicatie 261.09 - Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken 2009
4. SBR publicatie 239 - Dakisolatie op geprofileerde staalplaat; richtlijnen voor de berekening
van mechanische bevestiging
5. SBR publicatie 609.09 - Dakbestratingsrichtlijn
6. NEN 1068: 2012 - Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden
7. NPR 2068: 2002 - Thermische isolatie van gebouwen – Vereenvoudigde rekenmethode
8. NEN 6050: 2009 Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken
aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen
9. NEN-EN 1990 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp,
inclusief Nationale Bijlage NB
10. NEN-EN 1991 Eurocode I: Belastingen op constructies, inclusief
Nationale Bijlage NB
11. NEN 6707: 2007/A1: 2011 Bevestiging van dakbedekkingen
Eisen en bepalingsmethoden
12. NPR 6708: 2013 Bevestiging van dakbedekkingen, richtlijnen
13. BRL 1309: 2004 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een
onderconstructie in combinatie met een gesloten
dakbedekkingssysteem
14. BRL 1511: 2004 Baanvormige dakbedekkingssystemen
Deel 1 – Algemene bepalingen (2004/wijzigingsblad 2008)
Deel 2 – Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op
basis van (gemodificeerd) bitumen (2004/
wijzigingsblad 2008)
Deel 3 – Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op
basis van kunststof / bitumen compounds (2004/
wijzigingsblad 2008)
Deel 4 – Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber
dakbanen (2006)

15. NEN-EN 13707:
2004/A2: 2009 Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende
bitumen dakbanen voor waterafdichtingen – Definities
en eigenschappen
16. NEN-EN 13956:
2005/C1:2006 Flexibele banen voor waterafdichting – kunststof en
rubber banen voor waterafdichtingen – Definities en
eigenschappen
17. BRL 4702: 2002 Uitvoering van dakbedekkingsconstructie met gesloten
dakbedekkingssystemen, inclusief wijzigingsblad 2012
18. BRL 9311: 2008 Gerecycled grind voor toepassing op daken, in ongebonden
lagen in civiele werken en als toeslagmateriaal voor asfalt

 

Informatie voor dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingssystemen >
Reactie plaatsen