Samenstelling van een dakbedekkingsconstructie

Samenstelling van een dakbedekkingsconstructie

Inhoudsopgave

 • Samenstelling plat dak
 • Onderconstructie
 • Dakbedekkingsconstructie
 • Gesloten dakbedekkingssysteem
 • Warm-dak
 • Koud-dak
 • Ongeïsoleerd dak


 • Samenstelling plat dak

  vakrichlijn samenstelling plat dak constructie


  Onderconstructie

  De onderconstructie is het constructieve deel van het dak: voorbeelden van een onderconstructie
  zijn:
  - (monoliet) beton;
  - betonnen kanaalplaten;
  - cellenbeton (gasbeton) dakplaten;
  - triplex (underlayment) dakplaten;
  - spaanderplaat;
  - geschaafde en geploegde houten delen;
  - houtwolcement dakplaten;
  - geprofileerde stalen dakplaten.
  Er zijn ook samengestelde dakelementen, bijvoorbeeld met een isolatiekern (zogenoemde
  sandwichelementen) die naast de functie van onderconstructie ook een isolerende functie
  hebben.


  Dakbedekkingsconstructie

  Een dakbedekkingsconstructie bestaat uit alle materiaallagen boven de onderconstructie,
  dit zijn (bij een warm-dak):
  • de dampremmende laag of sluitlaag;
  • de thermische isolatie;
  • het dakbedekkingssysteem;
  • een eventuele afwerking (bijvoorbeeld een ballastlaag) van grind en/of tegels of
  begroeiing.


  Gesloten dakbedekkingssysteem

  Een gesloten dakbedekkingssysteem bestaat uit één of meer lagen dakbedekking van
  bitumen, kunststof of rubber met alle aansluitingen (details).
  Een gesloten dakbedekkingssysteem kan ook bestaan uit een onderlaag en daarop een
  gespoten (bitumen)laag.
  Dakbedekkingssystemen zijn te onderscheiden naar de wijze waarop deze zijn bevestigd
  aan de of op de onderconstructie. Dit zijn:
  • losgelegde systemen (L) met een ballastlaag van grind en/of betontegels;
  • aan de onderconstructie bevestigde systemen zoals:
   mechanisch bevestigde systemen (N);
   gekleefde systemen (partieel (P) of volledig (F)).


  Warm-dak

  Traditioneel warm-dak
  Het meest kenmerkende van een warm-dak is dat de isolatie is aangebracht op de onderconstructie
  en de dampremmende of sluitlaag. Hierdoor blijft de onderconstructie "warm".

  Omgekeerd-dak
  Een omgekeerd-dak is een bijzondere vorm van een warm-dak met het verschil dat de thermische
  isolatie zich bevindt op de waterdichte laag. Deze isolatie bestaat altijd uit geëxtrudeerd
  polystyreenschuim (XPS).


  Koud-dak

  Een koud-dak is een dak waarbij tussen thermische isolatie en de onderconstructie van
  het dakbedekkingssysteem in principe buitencondities heersen door de daar toegepaste
  spouw met buitenlucht te ventileren.


  Ongeïsoleerd dak

  Een ongeïsoleerd dak is een dak zonder thermische isolatie en bestaat uit een draagconstructie
  en daarop een hout- of steenachtige beplating en een dakbedekkingssysteem.
  De toepassing van een koud-dak of een ongeïsoleerd dak is afhankelijk van het
  (verwachte) gebruik van de zich onder het dak bevindende ruimten. Een dergelijk dak
  dient vooraf altijd beoordeeld te worden op het thermisch en hygrisch gedrag van de
  constructie.
Reactie plaatsen