Ontwerprichtlijnen dakbedekkingsconstructies. Valgevaar Dak. NDA - Info

Valgevaar

Valgevaar dak: Bij het werken op hoogte dienen voorzieningen te worden getroffen om valgevaar te voorkomen. Deze voorzieningen kunnen permanent aanwezig zijn of tijdelijk worden aangebracht.

Veilig werken op daken begint bij het ontwerp van een gebouw.

ontwerprichtlijnen dakbedekkingsconstructies Valgevaar dak

De ontwerper moet op grond van het Arbobesluit Bouwproces de volgende aspecten overwegen:
  • permanente dakopstand/leuningwerk van voldoende hoogte;
  • bouwkundige voorzieningen om, wanneer nodig, leuningwerk op eenvoudige wijze aan te kunnen brengen (voor platte en hellende daken, op of in de omgeving van dakrand en goot);
  • permanent gaaswerk onder lichtstraten, lichtkoepels en andere daksparingen dan wel doorvalbestendige uitvoering;
  • dakopbouwen en technische installaties bij voorkeur 4 m of meer van de dakrand;
  • ankerpunten voor steigers, ladders, vangnetten, veiligheidslijnen en veiligheidsgordels.

Voorzieningen moeten worden aangebracht als de werkzaamheden 2,5 m of meer boven het onderliggende vlak en binnen 4 m van de dakrand of sparing plaatsvinden. Indien de werkplek en de weg daar naar toe ook is afgezet, kan deze afstand tot 2 m worden beperkt. Indien de ondergrond gevaar oplevert door de aanwezigheid van water (verdrinking), verkeer of uitstekende voorwerpen (betonijzer) moeten beneden de 2,5 m ook maatregelen worden genomen.

Referenties >
Reactie plaatsen