2.6 Kwaliteitseisen

2.6 Kwaliteitseisen

Voor bitumen dakbedekkingsmaterialen gelden de volgende kwaliteitseisen:


- BRL 1511 : Baanvormige dakbedekkingssystemen,
Deel 1 : Algemene bepalingen (2015)
Deel 2 : Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen (2015)

Definities en eigenschappen zijn gegeven in:


- NEN-EN 13707 : Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichting – Definities en eigenschappen
Reactie plaatsen