Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen – Deel B

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen – Deel B

Bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen

Dit deel betreft de geharmoniseerde ontwerprichtlijnen voor bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen.

De Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen is samengesteld door VEBIDAK, DAKMERK en Kiwa BDA Dakadvies en vastgesteld door het College van Deskundigen ISDA als bijlage van BRL 4702.

De Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen wordt periodiek geactualiseerd onder begeleiding van de genoemde organisaties.

Rapporteur: ir. C.W. van der Meijden, Kiwa BDA Dakadvies
Reactie plaatsen