2.3.2 Aanvullend onderhoud

2.3.2 Aanvullend onderhoud

01. Het bestaande bitumen dakbedekkingssysteem grondig schoonmaken met stalen bezems en waar nodig droog maken. Al het afkomende vuil afvoeren.

02. In geval van gebreken in de dakbedekking:

− scheuren afdekken met losse zones (stroken gebitumineerd glasvlies, breedte (zie 2.4) en repareren met stroken gesneden uit een APP- of SBS-dakbaan van ruime afmetingen en volledig kleven;
− blazen pellen (ruim uitsnijden) en egaliseren;
− plooien, hoger dan 5 mm, wegsnijden en egaliseren.
Reactie plaatsen