3.3.1 Dakbedekkingssystemen

3.3.1 Dakbedekkingssystemen

01. Op de onderconstructie of ondergrond een dakbedekkingssysteem aanbrengen volgens een van de systemen zoals vermeld in deel B.

02. Een banenplan uitzetten/bepalen.

03. De dakbaan ontdoen van alle verpakkingsmateriaal (wikkel, banderol, stickers en dergelijke) en controleren op zichtbare gebreken of afwijkingen. De dakbaan tot op de helft uitrollen en nauwkeurig stellen, zodanig dat overal in de lengterichting een overlap van gelijke breedte ontstaat. De effectieve (las) breedte van deze langsoverlap moet minimaal 70 mm zijn. Het uitgerolde deel oprollen om een harde kern (koker).
Reactie plaatsen