Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen – Deel C

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen – Deel C

Uitvoeringsrichtlijnen en details bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen

Dit deel betreft de geharmoniseerde uitvoeringsrichtlijnen voor bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen.

De Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen is samengesteld door VEBIDAK, DAKMERK en Kiwa BDA Dakadvies en vastgesteld door het College van Deskundigen ISDA als bijlage van
BRL 4702.

De Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen wordt periodiek geactualiseerd onder begeleiding van de genoemde organisaties.

Rapporteur: ir. C.W. van der Meijden, Kiwa BDA Dakadvies
Reactie plaatsen