VBB Richtlijn Begroeide Daken
Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0
Datum: 07-2018

Vereniging Bouwwerk Begroeners - VBB

Deze richtlijn is bedoeld als leidraad en naslagwerk voor leden van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en eenieder die zich bezighoudt met begroeide daken.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en/ of haar leden aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verbandhoudend met toepassing van door de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) gepubliceerde uitgaven.
INHOUD

Artikelen in VBB Richtlijn Begroeide Daken

Inleiding
“Kennis door organisatie” is voor de leden van de Vereniging Bouwwerk...
2. PRESTATIE EISEN
In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Wie - Waar en Wat over...
3.1 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van MILIEU
In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) -...
3.2 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van BEREIKBAARHEID en TOEGANKELIJKHEID
In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) -...
3.3 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van VEILIGHEID (sterkte, wind, brand, …)
In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) -...
3.4 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van ENERGIEZUINIGHEID (energieverlies)
In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) -...
4.1 ONTWERP en UITVOERING | Begroeiing
In dit hoofdstuk wordt een beperkte omschrijving gegeven voor zowel de ontwerp-...
4.2 ONTWERP en UITVOERING | Substraatlaag
Dikte en samenstelling van de substraatlaag dient afgestemd te zijn op het type...
4.3 ONTWERP en UITVOERING | Filterlaag
Indien het begroeide dak wordt uitgevoerd als omgekeerd dak wordt een...
4.4 ONTWERP en UITVOERING | Drainagelaag
Een drainagelaag bestaat uit één laag en dient om hemelwater snel af te voeren...
4.5 ONTWERP en UITVOERING | Beschermlaag
Beschermlaag voorkomt verkleving met dakbedekkingssysteem en/of voorkomt...
4.6 ONTWERP en UITVOERING | Wortelwerende laag
De dakbedekking dient te worden beschermd tegen worteldoorgroei. Dit kan door de...
4.7 ONTWERP en UITVOERING | Scheidingslaag
Een scheidingslaag verhindert contact tussen verschillende materialen en/of...
4.8 ONTWERP en UITVOERING | Dakbedekkingssystemen
Gebruik voor ontwerp en uitvoering van dakbedekking, dakdoorvoeringen,...
4.9 ONTWERP en UITVOERING | Dakbedekkingsconstructies
Voor dakbedekkingsconstructies met bitumen wordt gebruik gemaakt van het zg....
4.10 ONTWERP en UITVOERING | Windweerstand en erosie
De opbouw van het dak dient voldoende weerstand te beiden tegen windbelastingen...
4.11 ONTWERP en UITVOERING | Fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen)
Fotovoltaïsche systemen zijn voor energieopwekking of voor de productie van...
5.1 INSPECTIE en ONDERHOUD | Inspectie
Begroeide daken Begroeide daken vragen om op regelmatige tijden (min. 1x jaar)...
5.2 INSPECTIE en ONDERHOUD | Onderhoud
Onderhoud wordt mede bepaald door locatie van het gebouw en begroeiing van het...
6.1 SPECIALE INRICHTINGEN | Begaanbaar en/of berijdbaar
Daar waar in het begroeide dak een begaanbaar of berijdbaar gedeelte is...
6.2 SPECIALE INRICHTINGEN | Dakinrichtingen
Installatiewerken - Dakinrichtingselementen Onder dakinrichtingen wordt...
6.3 SPECIALE INRICHTINGEN | Vegetatievrije zone
Onder de ‘vegetatievrije zone’ van het begroeide dak wordt verstaan dat...
Bijlage A: Wetten en regels (gebouwen)
Algemeen Bij het verduurzamen van een gebouw of woning krijgt u te maken met een...
Bijlage B: Normen (EN, NEN-EN, NPR, NTA)
Geharmoniseerde Europese Normen (EN) EN normen, die betrekking hebben op...
Bijlage C: Normen (ISO)
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde...
Bijlage D: Kwaliteitsverklaringen
CE en DoP De CE-markering (vaak aangeduid als CE label) geeft aan dat het...
Bijlage E: STABU bestek systematiek
STABU geeft al ruim 30 jaar een systematiek voor product classificatie voor de...
Bijlage F1 Dakdetails | Dikte substraatlaag
Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners...
Bijlage F2 Dakdetails | Standaard opbouw dakbegroeiingssysteem
Uitvoering: Opbouw met thermische isolatie Bij een niet geïsoleerd begroeid...
Bijlage F3 Dakdetails | Aandachtspunten ontwerp en uitvoering
Vegetatie vrije zone De vegetatievrije zone (dakgrind, tegels eventueel op...
Bijlage F4 Dakdetails | Dakzones (NTA 8292)
Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners...
Bijlage F5 Dakdetails | Coderingssysteem bitumen dakbanen (BRL 1511)
(VEBIDAK uitgave :Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B) *)...
Bijlage F6 Dakdetails | Notatiesysteem dakbedekkingsconstructies (VEBIDAK)
(VEBIDAK uitgave: Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B) ...
Bijlage F7 Dakdetails | Fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen)
Optimale afstand Bij het opstellen van zonnepanelen op het dak, dient men vooraf...
1 UITDRUKKINGEN EN DEFINITIES
Volgende pagina>> Prestatie eisen...
45 Artikelen