Page content

3.2 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van BEREIKBAARHEID en TOEGANKELIJKHEID

In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) – Eenheid en Opmerking over een onderwerp. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —.

  • Info (document) in welk document vindt men informatie?
  • Eenheid meest voorkomende eenheid gebruikt voor dit onderwerp
  • Opmerking aanvullende informatie voor dit onderwerp

Uit oogpunt van BEREIKBAARHEID en TOEGANKELIJKHEID

Indien het begroeide dak wordt uitgevoerd met een loopverharding of rijverharding, dient er rekening gehouden te worden met de belastingklasse.

Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 3

Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 4

Volgende pagina>> 3.3 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van VEILIGHEID


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);