Page content

3.4 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van ENERGIEZUINIGHEID (energieverlies)

In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) – Eenheid en Opmerking over een onderwerp. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —.

  • Info (document) in welk document vindt men informatie?
  • Eenheid meest voorkomende eenheid gebruikt voor dit onderwerp
  • Opmerking aanvullende informatie voor dit onderwerp

Uit oogpunt van ENERGIEZUINIGHEID (energieverlies)

Energieverlies

Bij het ontwerp van een bouwwerk dient rekening gehouden te worden met de eisen ten aanzien van het energiegebruik gedurende het gehele jaar (zomer- en winterperiode).
De vereiste (minimum) isolatiedikte van de thermische isolatie volgt uit de Rc berekening die onderdeel is van de EPC).

Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 11

Volgende pagina>> 4.1 ONTWERP en UITVOERING | Begroeiing


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);