Page content

3.1 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van MILIEU

In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) – Eenheid en Opmerking over een onderwerp. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —.

  • Info (document) in welk document vindt men informatie?
  • Eenheid meest voorkomende eenheid gebruikt voor dit onderwerp
  • Opmerking aanvullende informatie voor dit onderwerp

Uit oogpunt van MILIEU

Door de (lokale) overheid kunnen nadere bepalingen en/of maatregelen worden gesteld ten aanzien van milieu en / of omgeving.

Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 1

Het begroeide dak kan een belangrijke bijdrage leveren tegen wateroverlast d.m.v. waterdoorlatend, watervasthoudend en/of watervertragend vermogen.

Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 2

Volgende pagina>> 3.2 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van BEREIKBAARHEID en TOEGANKELIJKHEID


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);