Page content

3.3 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van VEILIGHEID (sterkte, wind, brand, …)

In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document) – Eenheid en Opmerking over een onderwerp. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —.

  • Info (document) in welk document vindt men informatie?
  • Eenheid meest voorkomende eenheid gebruikt voor dit onderwerp
  • Opmerking aanvullende informatie voor dit onderwerp

Uit oogpunt van VEILIGHEID (sterkte, wind, brand, …)

Sterkte

Uitgangspunt is ten alle tijden dat het te bouwen bouwwerk voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten.

Wind

Afhankelijk van de locatie en hoogte van het gebouw dient er rekening gehouden te worden met windbelasting en/of windzuiging. Voor berekening van de windbelastingen zie NEN-EN 1991-1-4.

Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 5

In deze documenten wordt o.a. het gedrag van wind op daken behandeld.
Uitkomsten van windlast berekeningen volgens NEN-EN 1991-1-4 (windbelasting) laten zien dat de dikte voor de substraatlaag in een extensief begroeid dak veelal dikker is dan praktisch noodzakelijk.
NTA 8292 geeft aanpassing voor windweerstand van extensief begroeid daken voor windgebieden en gebouwhoogten.
Erosie van de substraat t.g.v. windzuiging langs de dakrand kan in veel gevallen worden voorkomen door speciale maatregelen (o.a. toepassen van een vegetatievrije zone) zie hiervoor NTA 8292.

Brand

Het gebruik van een begroeid dak is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen.
Maatregelen ter voorkoming van brandgevaarlijke situaties zijn vastgelegd in de Nationale en lokale wet- en regelgeving.

 Richtlijn Begroeide Daken bepalingen en maatregelen 10

Volgende pagina>> 3.4 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van ENERGIEZUINIGHEID (energieverlies)


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);