Page content

Bijlage B: Normen (EN, NEN-EN, NPR, NTA)

Geharmoniseerde Europese Normen (EN)

EN normen, die betrekking hebben op producten en eigenschappen.
NEN-EN normen zijn vertaald (meestal vanuit Engels) in het Nederlands.

Nationale normen (NEN)

Staat enkel NEN voor het nummer, dan betekent dit dat de norm specifiek is opgesteld voor toepassing op de Nederlandse markt.

Nationale normen (NEN-EN)

Staat NEN-EN voor het nummer houdt in dat de norm integraal is overgenomen van de Europese norm en is de norm van toepassing op de Nederlandse markt.

Nederlandse Praktijk Richtlijn: (NPR)

NPR is een nadere uitwerking van de onderliggende NEN, bevat bepalingen en uitgewerkte rekenregels, volgens welke aantoonbaar aan de eisen van de NEN wordt voldaan.

Nederlandse Technische Afspraken (NTA)

NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Hieronder een keuze van Normen en NTA, die betrekking hebben op producten en/of toepassing voor het begroeide dak. Referentie geeft het nummer van de Norm NPR of NTA aan.

Bijlage B Normen EN NEN-EN NPR NTA


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);