Page content

Bijlage E: STABU bestek systematiek

STABU geeft al ruim 30 jaar een systematiek voor product classificatie voor de bouwsector, met als doel producten te kunnen voorschrijven in bestekken. Hiermee kunnen niet alleen bestekken worden geschreven, maar kan ook vanuit BIM worden gespecificeerd naar technische beschrijvingen. Daarnaast wordt het mogelijk om functionele specificaties door te vertalen naar technische specificaties door andere partijen dan de opdrachtgever. De nieuwe STABU BWBRD systematiek richt zich daarom op architecten, bestekschrijvers, aannemers, installateurs en onderhoudsbedrijven.

Onder het onderdeel DAK AFWERKING (33) – BEGROEIDE DAKEN (33.36) worden zoveel mogelijk ONDERDELEN (functies) van de opbouw in het begroeid dak gerubriceerd.
Per onderdeel worden de productspecificaties (§) vermeld.

Bijlage E STABU bestek systematiek

*) Verhardingen als onderdeel van het begroeide dak dienen bij voorkeur in het onderdeel DAK AFWERKING (33) – BEGROEIDE DAKEN (33.36) te worden aangegeven.
Verhardingen t.b.v. parkeerdaken, terrasdaken etc worden in het STABU besteksysteem aangegeven onder DAK AFWERKING (33) – DAKVERHARDINGEN (37)


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);