Inleiding

Inleiding

“Kennis door organisatie” is voor de leden van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) een actueel thema. De kennis en kunde is in samenwerking met verschillende partijen omgezet in deze Richtlijn Begroeide Daken. Er is een breed gedragen omschrijving gemaakt voor de terminologie, het ontwerpen, het uitvoeren en het onderhouden van begroeide daken. Aandachtsgebieden in deze richtlijn en omschrijving zijn ook:
 • Kwaliteit
 • Hergebruik
 • Energie en water
 • Milieuprestaties van bouwwerken
 • Reductie van faalkosten
 • Kennisoverdracht
 • Bescherming bodem, grond- en oppervlaktewater

 • De informatie in deze uitgave geeft een overzicht van materialen, systemen en/of producten die worden toegepast bij begroeide daken. Ook wordt informatie gegeven voor beproeving en beoordeling van conformiteit. Aangegeven wordt welk niveau een bepaalde producteigenschap minimaal moet hebben, opdat het product geschikt is voor toepassing in een type begroeid dak. De prestaties van diverse systemen waarin deze producten zijn verwerkt worden niet behandeld.

  In praktijk zijn voor begroeide daken de volgende technische eigenschappen van belang:
  • Waterbuffering op het begroeide dak, uitgedrukt in l/m2.
  • Waterafvoer, afvoer van hemelwater op het dak.
  • Afvloeivertraging van hemelwater van het begroeide dak.
  • Brandveiligheid
  • Thermische isolatie voor koeling van de ruimte onder het dak, in W/(m²K).
  • Thermische isolatie voor verwarming van de ruimte onder het dak, in W/(m²K).
  • Weerstand tegen windbelasting, windzuiging en winderosie alsook begaanbaarheid van het begroeide dak t.b.v. mens en machines.
  • Binding van fijnstof op het begroeid dak uitgedrukt in gram/jaar.

  In de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8292 geeft specifieke informatie gegeven voor begroeide daken in Nederland; in het bijzonder Brandveiligheid, Waterbuffering en Windbelasting.

  In reeds bestaande Europese en Nederlandse normen worden classificaties (niveau of klasse) aangegeven waaraan een product of toepassing moet voldoen.

  Niveau:
  Gegeven waarde die de bovenste of onderste grenswaarde van een eis vertegenwoordigt, waarbij het niveau wordt aangegeven door de gedeclareerde waarde van de desbetreffende eigenschap.

  Klasse:
  Combinatie van twee niveaus van dezelfde eigenschap waar de prestatie waarden tussen moeten vallen

  Publicaties zoals “Daken in ’t groen” en “Dakbegroeiingsrichtlijn” geven aanwijzingen voor het ontwerp van begroeide daken. Hierbij dient opgemerkt dat SBR Dakbegroeiingsrichtlijn een vertaling is van de FLL datum: 2002. De meeste recente FLL Richtlijn is uitgave 2018.
  In deze richtlijn is uitgegaan van de meest voorkomende type materialen, producten en systemen.
  Niet opgenomen in deze richtlijn zijn eisen en of eigenschappen van materiaal, producten of systemen t.b.v.:
  • Dakafdichting
  • Windbelasting
  • Dakdoorvoeringen/ dak aansluitingen
  • Thermische isolatie
  • Dakinstallaties (bv. antenne, gevelreiniging, …)
  • Akoestische isolatie
  • Verhardingen en dakinrichtingselementen (bv. bestratingen en speeltoestellen, …)


  Volgende pagina >> UITDRUKKINGEN EN DEFINITIES
Reactie plaatsen