Page content

5.2 INSPECTIE en ONDERHOUD | Onderhoud

Onderhoud wordt mede bepaald door locatie van het gebouw en begroeiing van het begroeide dak. Onderhoud kan door de eigenaar worden uitgevoerd, dan wel worden uitbesteed aan een bouwwerk-begroener of gespecialiseerd hoveniersbedrijf.

Voor een goede levensduur wordt geadviseerd om bij installatie van een begroeid dak ook naar een onderhoudscontract en onderhoudsplan te informeren.

Onderhoud aan een begroeid dak richt zich ook op de waterhuishouding. Essentieel hierbij is voorkomen van verstopping van de waterafvoer (hemelwater).

Het aantal keren en het tijdstip van onderhoud dat aan de begroeiing dient te worden gepleegd is sterk afhankelijk van het type groen dak, aanwezige begroeiing alsook de ligging ervan.

Onderhoud bestaat o.a. uit:

  • verwijderen van zwerfvuil en bladeren
  • verwijderen van ongewenste begroeiing (onkruiden en zaailingen)
  • bemesting van gras en/of begroeiing
  • aanvullen van verwijderde planten
  • indien noodzakelijk opvulling van substraatlaag
  • inkorten (snoeien) van struiken en bomen
  • schoonhouden van inlaten bij hemelwaterafvoer

 

Volgende pagina>> 6.1 SPECIALE INRICHTINGEN | Begaanbaar en/of berijdbaar


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);