Page content

4.1 ONTWERP en UITVOERING | Begroeiing

In dit hoofdstuk wordt een beperkte omschrijving gegeven voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Dit als gevolg van de veelzijdigheid in het aanbod van producten/systemen.
Aan een norm gerelateerde prestatie eis(en) wordt (worden) door producent/leverancier opgegeven.

De kwaliteit van de producten en (bouw-)materialen wordt veelal vastgelegd in een kwaliteits-verklaring (toetsing aan de geharmoniseerde Europese normen of nationale NEN normen).

Begroeiing

De begroeiing van een extensief begroeid dak beperkt zich tot sedum, kruiden en (sier)grassen. Deze vegetatielaag kan zichzelf in stand houden met een minimum aan onderhoud.

De begroeiing van een intensief begroeid dak kenmerkt zich door de aanwezigheid van bomen, (bodembedekkende) heesters en vaste planten en gazon. Bij deze begroeiing is het noodzakelijk regulier onderhoud te plegen voor de instandhouding van de begroeiing.

Vegetatiematten / sedummatten

Een vegetatiemat is een op een kunststof- en/of kokosmat voorgekweekte sedum- en kruiden (veelal 5-8 verschillende soorten), met goed doorwortelde planten en met een dekkingsgraad van minimaal 90%. Toegepaste begroeiing: sedum, kruiden en grassen.

Plugplanten / sedumpluggen

Plugplanten zijn kleine, compacte gekweekte planten, met een wortelkluit, aangeleverd in trays. Een begroeid dak aangeplant met plugplanten dient binnen 1 à 2 jaar voor 90% dichtgegroeid te zijn. Door gebruik van sedumpluggen (16-20 stuks/m²) kan men zelf het assortiment bepalen en kan er groepsgewijs aangeplant worden. Toegepaste begroeiing: sedum, kruiden en grassen.

Stekken en zaaien

Bij gebruik van sedum en grassen wordt het substraat doorgewerkt met stekken, sedumspruiten of zaad. Aan zaad en stekgoed kunnen toevoegingen gedaan worden die de groei stimuleren of een bescherming oplevert tegen winderosie.

Heesters, vaste planten en grassen

Bij toepassing van vaste planten, heesters en grassen wordt de begroeiing aangebracht in een geschikte substraatlaag met voldoende dikte. Vaste planten, grassen en heesters worden volgens een plan geplant.

Gazon

Begroeide daken met een gazon uitgevoerd zijn niet hetzelfde als begroeide daken met grassen. De toepassing met een gazon is o.a. bedoeld voor beeldkwaliteit of verblijf. Vanwege de begaanbaarheid en belasting is aandacht voor de dakconstructie noodzakelijk en wat betreft het onderhoud wordt het gerekend tot de intensief begroeide daken.

Bomen

Bij toepassing van bomen dient de dikte van de substraat laag voldoende zijn als doorwortelbaar groeimedium en om verankering te bieden tegen de optredende wind.
Bomen geplaatst in kuipen dienen gezekerd te zijn tegen omwaaien.

Ontwerp

Begroeiing aanbrengen volgens ontwerp resp. plan.

Uitvoering

Breng in de substraatlaag de begroeiing aan volgens het plan.
Breng een vegetatievrije zone aan (tegels, grindlaag min.16-32mm) langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels en hemelwaterafvoerpunten met voldoende breedte (0,30-0,50 m) t.b.v. controle- en onderhoudswerkzaamheden.
Indien een vegetatievrije zone is vereist voor brandoverslag langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels moet deze van voldoende breedte zijn.

 

Volgende pagina>> 4.2 ONTWERP en UITVOERING | Substraatlaag


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);