Page content

4.11 ONTWERP en UITVOERING | Fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen)

Fotovoltaïsche systemen zijn voor energieopwekking of voor de productie van warmte-energie. In de meeste gevallen zijn de fotovoltaïsche systemen uitgevoerd als zonnepanelen.

Zonnepanelen kunnen worden gecombineerd met begroeide daken; vooral op platte daken. Synergie-effecten kunnen optreden tijdens stroomopwekking, als gevolg van de begroeiing. De lagere oppervlaktetemperatuur van het dakoppervlak als gevolg van schaduwrijke begroeiing leidt tot minder warmteafgifte naar de fotovoltaïsche modules. (in vergelijk met warmteafgifte bij donkere dakoppervlakken of grinddaken.

Bij de combinatie van fotovoltaïsche systemen en begroeide dakendaken moet ervoor worden gezorgd dat de panelen (modules) niet worden overschaduwd door de begroeiing. Let daarbij op een voldoende afstand van de onderkant van de panelen tot het substraat als functie van de hoogte van de begroeiing. De minimale afstand voor laag groeiende extensieve begroeiing moet 20 cm zijn en kan hoger zijn, afhankelijk van de geplande begroeiing.

Panelen kunnen losliggend geballast of mechanisch bevestigd aangelegd worden. De dakconstructie dient ontworpen te zijn op de belastingen en gedrag door windbelasting (neerwaartse en opwaartse druk)

Fotovoltaïsche systemen en begroeide daken vragen regelmatig onderhoud (zie 5). Aanwezigheid van beloopbare paden en valbeveiligingssystemen is gewenst (dakhoogte +2,50m verplicht)

 

Volgende pagina>> 5.1 INSPECTIE en ONDERHOUD | Inspectie


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);