Page content

4.2 ONTWERP en UITVOERING | Substraatlaag

Dikte en samenstelling van de substraatlaag dient afgestemd te zijn op het type begroeiing.

In alle gevallen wordt aanbevolen leveringsvorm met BRL 9341 (certificaat Besluit Bodemkwaliteit)

Richtlijn Begroeide Daken ontwerp en uitvoering 1

Uitvoering:

Aanbrengen van substraat in dikte afhankelijk van de gekozen begroeiing (zie dakdetails F1). De voedingswaarde dient te voldoen aan de eisen van de toegepaste type begroeiing. Kies voor een gelijkmatige opslag en verdeling van het substraat i.v.m. toelaatbare (dak-)belasting.

 

Volgende pagina>> 4.3 ONTWERP en UITVOERING | Filterlaag


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);