Page content

4.10 ONTWERP en UITVOERING | Windweerstand en erosie

De opbouw van het dak dient voldoende weerstand te beiden tegen windbelastingen (wegwaaien) en erosie (slijtage).

Windbelasting verschilt per dakzone naar locatie, gebouwhoogte, oppervlak en dakvorm.

Windweerstand

Weerstand tegen wegwaaien van onderdelen op het dakoppervlak

Algemeen NEN-EN 1991-1-4+NB

De windweerstand van het aangebrachte dakbedekkingssysteem moet groter of gelijk zijn aan de windbelasting, bepaald volgens NEN-EN 1991-1-4+NB.

Specifiek: NTA 8292 (zie dakdetails F4)

Afhankelijk van windgebied en gebouwhoogte vermeldt NTA 8292 voor extensief begroeide daken de minimaal benodigde droge massa (kg/m²) als windweerstand voor losliggende en bevestigde dakbedekking per dakzone. (zie dakdetails F4)

Erosie

Erosie is het slijtageproces van het oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt.
NTA 8292 vermeldt de volgende maatregelen om erosie van de substraatlaag tegen te gaan:

  • Vegetatievrije Zone bestaande uit grind of vormvaste ballast conform NEN-EN 1991-1-4
  • Dakbegroeiingssysteem Met verplichte Erosiebeschermingsmaatregelen
  • Dakbegroeiingssysteem Zonder verplichte Erosiemaatregelen.

 

Volgende pagina>> 4.11 ONTWERP en UITVOERING | Fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen)


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);