Page content

2. PRESTATIE EISEN

In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Wie – Waar en Wat over een onderwerp. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —.

  • Wie: door wie wordt de (prestatie)eis gevraagd?
  • Waar: vindt men de gestelde (prestatie) eis?
  • Wat: is de gestelde (prestatie) eis?

Beoordeling van de toepassing

Opdrachtgevers in de bouw dienen zich te houden aan regels voor onder meer veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu en de omgeving. Zij krijgen te maken met de Nationale wetgeving (Omgevingswet, Woningwet, Bouwbesluit, Wabo) en Europese wetgeving.

Het Bouwbesluit 2012 geldt als basisdocument met wijzigingen per 1 januari 2018.
De opdrachtgever van een bouwproject is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Een gebouw moet dus altijd voldoen aan de geldende voorschriften.

Prestatie eisen Richtlijn Begroeide Daken

 

Volgende pagina>> 3.1 BEPALINGEN en MAATREGELEN | Uit oogpunt van MILIEU


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);