Page content

6.2 SPECIALE INRICHTINGEN | Dakinrichtingen

InstallatiewerkenDakinrichtingselementen

Onder dakinrichtingen wordt verstaan de installatiewerken en/of voorzieningen (installaties) t.b.v. veilig werken en onderhoud van het begroeide dak.

  • Installatiewerken zijn producten t.b.v. bewatering, waterafvoer, verankering valbeveiliging etc.
  • Dakinrichtingselementen zijn installaties ten behoeve van inrichting, gebruik, comfort en uitstraling. Hieronder vallen bijvoorbeeld bloem- en boombakken, meubilair, verlichting speeltoestellen etc.
  • Bij toepassing van zonnepanelen op een begroeid dak dient schaduwwerking van begroeiing ( ook na jaren) te worden voorkomen.

Volgende pagina>> 6.3 SPECIALE INRICHTINGEN | Vegetatievrije zone


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);