Page content

6.3 SPECIALE INRICHTINGEN | Vegetatievrije zone

Onder de ‘vegetatievrije zone’ van het begroeide dak wordt verstaan dat gedeelte van het begroeide dak waar bewust geen substraat of begroeiing is ontworpen of voorzien.

De ‘vegetatievrije zone’ is vooral ontworpen om bij te dragen aan de begaanbaarheid op en/of bereikbaarheid van obstakels in het begroeide dak.

Een ‘vegetatievrije zone’ kan ook worden ontworpen om bij te dragen aan:

a = het leiden van de waterafvoer
b = het voorkomen van opwaaien t.g.v. windbelasting (zuigkracht)
c = het voorkomen van brandoverslag

Een combinatie (a+b) (a+c) of (b+c) is mogelijk:

Zie dakdetails F3


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);