1 UITDRUKKINGEN EN DEFINITIES
Volgende pagina>> Prestatie eisen

Artikelen in 1 UITDRUKKINGEN EN DEFINITIES

Sedumdak
Sedumdak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk sedum soorten. Sedum...
Glijlaag
Glijlaag verhindert ongewenst kleefgedrag van verschillende materialen en/of...
Begroeiing
Deze laag bestaat uit verschillende soorten begroeiing aangeplant of op...
Drainagelaag
Drainagelaag zorgt voor de afwatering van de substraatlaag en de afvoer van het...
Filterlaag
Filterlaag is een waterdoorlatende scheiding die voorkomt dat fijnere deeltjes...
Dakbedekkingssysteem
Gesloten dakbedekkingssysteem Dakbedekkingssysteem is samengesteld uit...
Afschotlaag
Extra laag t.b.v. oppervlakte waterafvoer Afschot kan ook door het verloop in...
Dakbegroeiingssysteem
Verzamelnaam voor alle functionele lagen in een begroeid dak. De lagen kunnen...
Thermische isolatie
Producten t.b.v. beperking van energieverliezen (R-waarde ≥0,25 m²K/W of...
Dakconstructie
Verzamelnaam voor de onderdelen die tezamen het dak vormen, o.a.: ...
Kruidendak
Kruidendak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk kruidachtige...
Onderconstructie
Constructieve dakvloer Bouwkundige laag die de onderconstructie vormt voor het...
Scheidingslaag
Scheidingslaag verhindert contact tussen verschillende materialen en/of contact...
Tuindak
Tuindak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk begroeiing, zoals...
Dakbedekkingsconstructie
Verzamelnaam voor alle onderdelen van de dakconstructie boven de constructieve...
Grasdak
Grasdak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk met één of meerdere...
Begroeide dakopbouw
Groendakopbouw - dakbegroeiingssysteem Verzamelnaam van meerdere lagen en/of...
Intensief begroeide dak
Tuindak Verzamelnaam voor begroeide daken uitgevoerd als tuin, waarbij de...
Gebruiksdaken
Dakbestrating - Begaanbaar dak - Berijdbaar dak - Parkeerdak Verzamelnaam voor...
Verhardingen
Verzamelnaam van meerdere lagen en/of producten die gecombineerd die ten doel...
Extensief begroeide dak
Dakbegroeiing Verzamelnaam voor sedum-, gras- en kruidendaken. De aangebrachte...
Begroeid dak
(groendak) Verzamelnaam voor platte- en hellende daken uitgevoerd met...
VBB Richtlijn Begroeide Daken
Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 Datum: 07-2018 Vereniging Bouwwerk...
Verankering
Hulpmiddel ten behoeve van de stabiliteit van de op het dak aan te brengen...
Waterretentie
Samenspel van watervasthoudend vermogen en de vertraging van de afvoer van de...
Fijnstof
In de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10μm. Bij bepaalde concentraties...
Watervasthoudend vermogen (waterbuffering)
Watervasthoudend vermogen is dat deel van de neerslag dat niet tot afvoer komt...
Watervasthoudend vermogen
(waterberging) Watervasthoudend vermogen is dat deel van de neerslag dat niet...
Herbevochtigingsvermogen
Vermogen om opnieuw snel water op te kunnen nemen na een langere periode van...
Waterdoorlatend vermogen
(waterafvoer) Waterdoorlatend vermogen geeft per oppervlakte de hoeveelheid...
Urban Heat Island effect
(UHI-effect) Effect van opwarming van de bebouwde (stedelijke) omgeving. Een...
Valbeveiliging
Valbeveiliging is een voorziening die gericht is op het veilig kunnen werken van...
Bewateringssysteem
Systeem dat gericht is op kunstmatig water geven door bevloeiing of besproeiing...
Rijverharding
Deel van een begroeid dak of gebruiksdak dat bestemd is voor intensief gebruik...
Vertragingstijd
Vertragingstijd is de tijd die verstrijkt tussen de aanvang van de neerslag en...
Waterdoorlatendheid
Snelheid waarmee het water door een volledig verzadigde substraatlaag kan...
Bedekkingsgraad
Mate van bedekking door een vooraf gedefinieerd begroeiingssortiment, gezien...
Dakinrichtingselementen
Inrichtingselementen op een begroeid of gebruiksdak zoals verlichting,...
Bescherming tegen afglijden en verschuivingen
Voorziening bij schuine / hellende daken met hellingshoek van 15º- 45º (25% -...
Installatiewerken
Functionele producten en/of systemen t.b.v. het begroeide dak. Hieronder wordt...
Loopverharding
Deel van een begroeid dak of gebruiksdak dat bestemd is voor (intensief) gebruik...
Beschermlaag
Beschermlaag beschermt het dakbedekkingssysteem en/of de wortelwerende laag...
Wortelwerende laag
Wortelwerende laag beschermt de waterkerende laag tegen worteldoorgroei. Indien...
Substraatlaag
Substraatlaag is een samengesteld groeimedium met een bepaalde dikte waar...
Vegetatievrije zone
Het gedeelte van het begroeide dak waar geen begroeiing is voorzien. Een...