Bedekkingsgraad

Bedekkingsgraad

Mate van bedekking door een vooraf gedefinieerd begroeiingssortiment, gezien vanuit een loodrecht aanzicht op het betreffende begroeide dak en uitgedrukt in een percentage

Naar >> Uitdrukkingen en definities

Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners
Reactie plaatsen