Page content

Begroeid dak

(groendak)

Verzamelnaam voor platte- en hellende daken uitgevoerd met begroeiing, eventueel in combinatie met verharding.

Opm.: Onder het begroeide dak (groendak) wordt niet gerekend de dakconstructie (constructieve dakvloer, dakbedekkingssysteem en eventuele thermische/akoestische isolatie).
Begroeide daken uitgevoerd als gebruiksdak kunnen met verhardingen t.b.v. beloopbare en/of berijdbare dakvlakken worden uitgebreid.

In de terminologie Begroeid dak, tuindak, terrasdak, enz. wordt naar de constructieve opbouw van het type dak gerefereerd.
In de benaming daktuin, dakterras enz. wordt de gebruiksfunctie van de dakconstructie aangegeven.

Naar >> Uitdrukkingen en definities

Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);