Intensief begroeide dak

Intensief begroeide dak

Tuindak

Verzamelnaam voor begroeide daken uitgevoerd als tuin, waarbij de begroeiing bestaat uit gazon, kruiden, vaste planten, (bodembedekkende ) heesters en zelfs bomen. De opbouwhoogte van het begroeide dak bedraagt hierbij meer dan 150 mm. Bij een intensief begroeid dak is het noodzakelijk meerdere keren per jaar gericht onderhoud te plegen voor de instandhouding van de begroeiing. Onderhoud kan bestaan uit onkruidbeheersing, snoei, bemesten, maaien, watergeven, inboeten, controle watergeefsysteem enz.

Opm.: Intensief begroeide daken uitgevoerd/uitgebreid met beloopbare of berijdbare verharding noemt men ook wel gebruiks- of verblijfsdaken

Naar >> Uitdrukkingen en definities

Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners
Reactie plaatsen