VBB Richtlijn Begroeide Daken
VBB Richtlijn Begroeide Daken

VBB Richtlijn Begroeide Daken

Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0
Datum: 07-2018

Vereniging Bouwwerk Begroeners - VBB

Deze richtlijn is bedoeld als leidraad en naslagwerk voor leden van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en eenieder die zich bezighoudt met begroeide daken.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) en/ of haar leden aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verbandhoudend met toepassing van door de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) gepubliceerde uitgaven.
INHOUD

Reactie plaatsen