Page content

Verhardingen

Verzamelnaam van meerdere lagen en/of producten die gecombineerd die ten doel hebben de beloopbaarheid en/of berijdbaarheid op een dak mogelijk te maken.

De opbouw van een begroeid dak bestaat uit:

Opm.: Bij de omschrijving van de verharding behoort de benoeming van de toegepaste lagen, inclusief laagdiktes en materiaalkeuze.

Naar >> Uitdrukkingen en definities

Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);