Waterdoorlatend vermogen

Waterdoorlatend vermogen

(waterafvoer)

Waterdoorlatend vermogen geeft per oppervlakte de hoeveelheid water aan, dat in een verdichte en waterverzadigde toestand door het begroeide dak, of een onderdeel daarvan, kan worden afgevoerd. Het waterdoorlatend vermogen is afhankelijk van de weerstand, die het regenwater door een laag van het begroeide dak of het totale begroeide dak ondervindt.
Indicatief voor de kans op plasvorming op het substraat

Naar >> Uitdrukkingen en definities

Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners
Reactie plaatsen