Vereniging Bouwwerk Begroeners

VBB

VBB is een branchevereniging op het gebied van begroeide daken,
groene gevels en multifunctionele daken.

VBB richtlijnen om aan vast te houden

Daken en gevels bieden bijna onbeperkte mogelijkheden voor begroeiing en ander multifunctioneel gebruik, zowel bij woningen als in de utiliteitsbouw. Om die mogelijkheden optimaal te benutten en om de kwaliteit van de uitvoering te borgen, is het van belang dat bouwwerkbegroeners hun projecten op uniforme wijze aanpakken. De VBB heeft daartoe een aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn vanzelfsprekend van even groot belang voor andere betrokken partijen. De VBB deelt ze graag met u!

Nieuwste artikelen door: Vereniging Bouwwerk Begroeners

Deze auteur heeft nog geen berichten geschreven.

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);