Page content

Aanneemsom

Een aanneemsom is het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen; de omzetbelasting is daarin niet begrepen. De tussen partijen afgesproken aanneemsom is gerelateerd aan het in het bestek bepaalde kwaliteitsniveau, evenals de contractuele bouwtijd waarbinnen het werk moet worden gerealiseerd.

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);