Page content

Afvoercapaciteit

De afvoercapaciteit is de hoeveelheid water dat door het hemelwaterafvoersysteem van het dak kan worden afgevoerd. Indien de afvoercapaciteit te laag is kan er naar waterbuffering en waterberging op daken gekeken worden.

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);