Page content

Intensieve daktuin

Een intensieve daktuin is vergelijkbaar met een gewone tuin, een park of een andere multifunctionele stedelijke inrichting waar u intensief gebruik van kunt maken. Ook het onderhoud op intensieve daken is vergelijkbaar met dat van een tuin of park. Een moestuindak of boerderijdak zijn ook voorbeelden van een intensieve daken.

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);