Page content

Ongeïsoleerd dak

Een ongeïsoleerd dak is een dak zonder thermische isolatie en bestaat uit een draagconstructie en daarop een hout- of steenachtige beplating en een dakbedekkingssysteem. De toepassing van een koud dak of een ongeïsoleerd dak is afhankelijk van het (verwachte) gebruik van de zich onder het dak bevindende ruimten. Een dergelijk dak dient vooraf altijd beoordeeld te worden op het thermisch en hygrisch gedrag van de constructie.

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);