NDA Duurzaam Dak Concept: Toepasbare Duurzaamheid

Wilt u meer uit uw dak halen?

Duurzaam Dak Concept

Het NDA Duurzaam Dak Concept brengt duurzaamheid in de praktijk in alle fases van het bouw- en beheerproces. 

Het Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en instandhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. Van verkennings- tot ontmantelingsfase. De NDA is een van de weinige organisaties die duurzaamheid op het dak integraal, lokaal en landelijk opererend, kan faciliteren en daarmee beleidsmakers en opdrachtgevers ondersteunt op het gebied van kennis- en praktijkexpertise als het om het dak en duurzame ontwikkeling gaat. 

Duurzaam Dak Concept interessant voor u?

Wie bent u?

Architect, overheid, vastgoedbeheerder, VvE, woningcorporatie

U wilt een duurzaam dak

Voor nieuwbouw of renovatie

U zoekt

Kennis en ondersteuning bij ontwerp en/of bouw

&

Garantie op de hele dakopbouw

Wat wij doen:

  • Inventarisatie mogelijkheden op het dak
  • Advies over de technische en de financiële haalbaarheid
  • Onderzoek subsidiemogelijkheden
  • Advies over uitvoering en te selecteren partners

De thema's van het Duurzaam Dak Concept

Energie

Zo duurzaam mogelijke energiebeheersing

Waterdaken

Oplossingen voor integraal waterbeheer

Groendak

Veel meer dan alleen sedumdaken

Gebruiksdaken

Er is zoveel mogelijk op het dak

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en akoestiek

Uitgebreide omschrijving?

Het resultaat? Unieke daken:

Meer voorbeelden?

Voordelen van het Duurzaam Dak Concept

Financieel

Terugverdientijden

GJ/m²

BREEAM credits

Toepasbare duurzame ontwikkeling is een thema van toenemend belang in de bouwwereld van vandaag. De komende decennia zal het een vitaal uitgangspunt worden voor het ontwerp, de bouw en het beheer van vastgoed. Traditionele processen zullen verlaten worden en plaatsmaken voor volstrekt nieuwe werkmethodieken. Het organisatorisch deel van het bouwproces zal op sommige punten zelfs revolutionair veranderen. De basis van dit alles zijn de eisen van duurzaamheid die opdrachtgevers zullen stellen aan de uitvoering van hun projecten.

Het waarde effect

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) ontwikkelde vanuit de praktijk een nieuw businessconcept - het NDA Duurzaam Dak Concept -, dat nu al integraal inspeelt op het veranderende beleid van opdrachtgevers. Er valt onmiskenbaar interessante opbrengst te behalen door toepassing van het concept. Deze opbrengsten laten zich onder andere vertalen in geld, terugverdientijden, GJ/m² of credits voor de duurzaamheidsmethodiek BREEAM: het NDA Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en instandhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. Het is daarom begrijpelijk dat een NDA-bedrijf of NDA Duurzaam Dak-adviseur van het Dak/Informatie- en Adviescentrum meer en meer in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken wordt. Immers, in termen van duurzaamheid ontwikkelt het dak zich in de nabije toekomst onomstotelijk tot een van de belangrijkste onderdelen van het gebouw. Die ontwikkeling is nu al zichtbaar, hoewel niet overal tegelijkertijd en niet overal in gelijke mate.

Vaste partners in het Duurzaam Dak Concept:

Optigroen

Derbigum

Eurosafe Solutions

DIAC Dakadvies

Meer weten over de voordelen van het Duurzaam Dak Concept?

Opbrengsten laten zich vertalen in geld, terugverdientijden, GJ/m² of credits voor de duurzaamheidsmethodiek BREEAM

We gebruiken Cookies