NDA Duurzaam Dak Concept: Toepasbare Duurzaamheid

Duurzaam Dak Concept het proces:

Het bouw- en beheerproces:

1. Verkenningsfase: overdracht van kennis

In de verkenningsfase voorafgaand aan nieuwbouw of renovatie biedt de NDA en quickscan voor de plannen aan, teneinde vast te stellen welke mogelijkheden het dak biedt voor alle thema’s van het NDA Duurzaam Dak Concept. Bovendien wordt er, per optie, een prognose van de mogelijke opbrengsten gedaan die er rondom deze thema’s op het dak te behalen zijn. 

2. Ontwerp- en bestekfase

De realiteit van de geselecteerde opties en geprognotiseerde opbrengsten wordt op technische en economische haalbaarheid onderzocht. Deze wetenschappelijk onderbouwde haalbaarheidsstudie wordt in samenwerking met een ingenieursbureau door het Dak/Informatie- en Adviescentrum uitgevoerd. Als dat onderzoek positief uitvalt, ontwerpen wij de complete installatie en produceren wij het bestek. 

3. Uitvoeringsfase

Het maken van het duurzame dak ligt binnen het NDA Duurzaam Dak Concept altijd in handen van een van de aangesloten NDA-bedrijven. Gedurende de uitvoeringsfase voert het Dak/Informatie- en Adviescentrum de controles op het dak uit. Daarmee wordt het belang van zowel het NDA-bedrijf als dat van de opdrachtgever gediend. 

4. Gebruiksfase/instandhoudingsfase

Gedurende de gebruiksfase voorziet het NDA Duurzaam Dak Concept in een instandhoudingsovereenkomst. Het doel hiervan is de daken in topconditie te houden en de opbrengsten hiervan te borgen. 

5. Ontmantelingsfase

De laatste fase van het NDA Duurzaam Dak Concept voorziet in complete ontmanteling van het dak, de afvoer van overtollige materialen én de recycling bij gespecialiseerde bedrijven. Afval van bitumen of kunststof dakbedekking wordt aangeboden bij een recyclingbedrijf. Desgewenst kan een document worden overlegd over de CO2-reductie die met die recycling wordt bereikt. 

Uitvoering

1. Verkenningsfase: overdracht van kennis 

Uitvoering: Dak Informatie- en AdviesCentrum.

2. Ontwerp- en bestekfase

Uitvoering: Dak Informatie- en AdviesCentrum en partners.

3. Uitvoeringsfase

Uitvoering: NDA Dakdekkersbedrijf in samenwerking met het Dak Informatie- en AdviesCentrum.

4. Gebruiksfase/instandhoudingsfase

Uitvoering: Dakbehoud Nederland.

5. Ontmantelingsfase

Uitvoering: Dak Informatie- en AdviesCentrum en partners.

De thema's van het Duurzaam Dak Concept

Energie

Vanuit de strategie “Trias Energetica” (TU Delft) benadert het NDA Duurzaam Dak Concept het gebruik van het dak voor een zo duurzaam mogelijke energiebeheersing. 

  • De eerste stap binnen deze strategie is de energievraag zo veel mogelijk te beperken. Dit kan door goed te isoleren of door de introductie van spierwitte daken waardoor een aanzienlijke besparing op respectievelijk de verwarm- en koelkosten kan worden gerealiseerd. Zonlicht kan via speciale reflecterende buizen over afstanden naar de ondergelegen binnenruimten gebracht worden of kan voor optimale opbrengsten worden gebundeld door toepassing van met de zon meedraaiende spiegels. 
  • De tweede stap is het gebruik van duurzame energie. Er zijn zonnecellen, al dan niet geïntegreerd in dakbedekkingsystemen of speciaal hiervoor ontwikkelde windturbines op daken te plaatsen. Er kan ook warmte of kou van het dak betrokken worden, bijvoorbeeld door de werking van het Energiedak®: deze haalt gedurende de dag energie uit zonnewarmte en haalt koude uit energie door gebruik te maken van de nachtelijke uitstraling. 
  • De laatste stap is zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van eindige energiebronnen.

Waterdaken

Op platte daken wordt dakvegetatie in binnensteden in toenemende mate ook ingezet voor tijdelijke waterberging. De vegetatie en onderliggende systemen houden water vast op het dak. Bij grootschalige toepassing voorkomt dit overlopende riolen bij hoosbuien. 


Daarnaast zijn speciale regenwatersystemen voor het gebruik van regenwater een goede oplossing voor integraal waterbeheer. Ondergrondse tanks fungeren als buffer, waardoor de piekbelasting op het rioolstelsel afneemt. Dit soort bronmaatregelen wordt door veel gemeenten extra gestimuleerd.

Groendak

Materialen, luchtkwaliteit en CO2 emissie reductie

Dakvegetatie levert een aanzienlijke bijdrage aan het verbeteren van luchtkwaliteit. Dakvegetatie bindt immers fijnstof waardoor er filtering en minder fijnstof emissie plaatsvindt. Vooral in binnensteden heeft dit een positief effect op de leefbaarheid omdat dit de buitenlucht minder belast. 


Door slimmer om te gaan met grondstoffen en lichter te bouwen (SpaceDak) en door hergebruik van materialen zal de uitstoot van CO2 verminderen. Toonaangevende fabrikanten en brancheorganisaties met recycle programma’s vinden aansluiting bij het NDA Duurzaam Dak Concept.

Multfunctionele gebruiksdaken en ecologie

De multifunctionaliteit van daken, het tweede maaiveld, valt zeer gevarieerd in te vullen. 

  • Boven winkelcentra bijvoorbeeld wordt op de daken geparkeerd. 
  • Op kantoorblokken zijn tegenwoordig tennis- of squashbanen te vinden. 
  • Op grote woonblokken worden complete tuinen of speeltuinen aangelegd of worden nieuwe verblijfsruimten gebouwd. 

  • Ook het inrichten van daken voor biodiversiteit is een manier om gebruik te maken van het veelzijdige platform; het duurzame dak.

Dakveiligheid, Gezondheid en Akoestiek

Door zijn grote overspanning en de eenvoudige montage wordt SpaceDak ingezet voor nieuwbouw en renovatie projecten waar het binnenklimaat in gebouwen een rol van betekenis speelt. Een open dakconstructie van zelfdragende stalen dakelementen zorgt in combinatie met het speciaal hiervoor geselecteerde isolatiemateriaal voor een enorme geluidsreductie. 


Dakvegetatie komt door de bijzonderde absorberende akoestische eigenschappen, binnen dit thema, wederom aan bod. Door het integreren van sensortechnologie kunnen daken op de meest uiteenlopende functionaliteiten permanent worden bewaakt. Deze ‘intelligente daken’ bewaken zich zelf en kunnen zodoende bij onverhoopte calamiteiten, door tijdige alarmering, schade aan het dak en onderliggende constructies tot het absolute minimum beperken.

Meer weten over de voordelen van het Duurzaam Dak Concept?

Opbrengsten laten zich vertalen in geld, terugverdientijden, GJ/m² of credits voor de duurzaamheidsmethodiek BREEAM

Voordelen >>