Facts & Values Groenblauwe daken
Facts & Values Groenblauwe daken
21 september 2018 
8 min. leestijd

Facts & Values Groenblauwe daken

Heeft een groendak voordelen? Deze vraag wordt beantwoord door Green Deal Groene Daken. Zij hebben zo kwantitatief mogelijk in kaart gebracht wat de winst van (blauw)groene daken is voor waterschappen, gemeenten, gebouweigenaren, gebruikers, buren, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Ze hebben hier dertig wetenschappelijke bronnen voor geraadpleegd en deze verwerkt tot een overzichtelijke grafische weergave van de feiten. Met dit factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken verder op gang brengen. Met als uiteindelijk einddoel een snellere toepassing en inrichting met duidelijk betere begroeide daken als inzet.

Inhoud

  1. Factsheet
  2. Technisch en Financieel
  3. Energie
  4. Water
  5. Biodiversiteit
  6. Gezondheid
  7. Bronvermelding

Factsheet

Om de voordelen van het blauw-groendak inzichtelijk te maken zijn er 5 categorieën geformuleerd waaraan de waarde van een dergelijk dak aan toegekend kan worden.

Technisch en Financieel | Water | Biodiversiteit | Gezondheid | Energie

De toelichting, per categorie, vindt u onder de factsheet.

Groendak voordelen Greendeal groene daken

Deze factsheet is samengesteld door Green Deal Groene Daken partners: gemeente Rotterdam, Nelen & Schuurmans, Van der Tol en Vereniging Bouwwerkbegroeners in samenwerking met STOWA / COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken.

Groendak voordelen kosten

Meer punten bij gebouwlabels BREEAM, GPR en LEED
Groene daken leveren, afhankelijk van de inrichting, meer punten op in de gebouwlabels BREEAM en GPR

4 – 8% waardestijging van pand
In een groene omgeving is de waarde van een pand 4 – 8% hoger dan een vergelijkbaar pand in een “grijze” omgeving.

Verdubbeling van levensduur van het dak
Een groen dak gaat 40 – 50 jaar mee, een zwart dak 20 – 25 jaar. Met name het effect van de UV straling op de veroudering van de dakbedekking speelt hier een rol.

Tot 26% lagere kosten voor aanleg en onderhoud
Hiermee wordt bedoeld dat als je over een periode van 50 jaar kijkt een groendak tot 26% voordeliger is dat een traditioneel zwart dak.

Groendak voordelen energiebesparing
verkoeling en besparen

Binnen tot 4 °C koeler
Afhankelijk van de isolatie van het dak zelf, kan de verkoeling onder het dak op warme daken zo’n 4 °C schelen. Deze verkoeling ontstaat doordat de beplanting water verdampt en hiervoor warmte ‘onttrekt’ van het dak. Kortom: wil je iets doen tegen warmte binnen bij een hittegolf? Leg een groen dak aan!

75% energiebesparing voor airco
Op oudere daken (constructie van voor circa 1987) kan het verkoelende effect tot 75% besparing op energie voor een airco schelen.

Buiten tot 2 °C koeler
Ook de omgeving warmt minder op met groene daken. Door de verdamping, en omdat er minder warmte van de zon wordt vastgehouden dan met een zwart dak. Als de helft van de daken groen is, dan wordt het urban heat island effect verminder met 2 °C.

Energie opbrengst

6% meer energie
Zonnepanelen leveren per jaar 6% meer energie op in combinatie met groen en blauw. Ze functioneren optimaal bij een temperatuur van 25 °C. Op een zwart dak kan op warme zonnige dagen de temperatuur oplopen tot 80 °C, waardoor het rendement terugloopt. Zolang de planten op het groenblauwe dak kunnen verdampen, is wordt het door de verdamping op een groen dak niet warmer dan 35 °C.

Bonusvoordeel: meer biodiversiteit onder zonnepanelen
Door de zonnepanelen ontstaan er plekken met schaduw en luwtes. Deze diversiteit aan microklimaten op het dak zorgt voor variatie in planten en trekt vlinders, bijen en andere insecten aan.

Groendak voordelen Waterberging

Water bergen

60 – 150 mm bui, ofwel 60 – 150 liter water per m2 water bergen
Deze bergingscapaciteit is te realiseren met een groenblauw dak. Waterberging boven de 100 liter water per m2 is met name bij nieuwbouw te realiseren, omdat er dan bij de bouw rekening gehouden kan worden met het gewicht.

Water verdampen

45 tot 70% neerslag verdampt
De planten op het dak verdampen de neerslag. Dit geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt dat er minder water van het dak afstroomt.

€ 5,- per m2 besparen op zuivering in 40 jaar
Elke m3 regenwater dat op het dak valt en daar verdampt (gemiddeld 50%), spaart € 0,25 aan zuiveringskosten uit bij de waterzuivering ofwel € 5,- per m2 in 40 jaar.

Tot 50% minder riooloverstortvolume
Wanneer alle daken groen zijn in een wijk, is deze reductie te realiseren. Ook als het alleen om sedumdaken gaat. De reductie is wellicht nog hoger wanneer meer bergingscapaciteit gerealiseerd wordt, zoals met een groenblauw dak.

Bonusvoordeel: Anticipeer op neerslag, droogte of hitte met micro-watermanagementsysteem
Met een micro-watermanagementsysteem kun je een dak (op afstand) vertraagd laten leeglopen in 24 tot 48 uur of bijvoorbeeld een dag voordat er hevige regenval wordt verwacht

Water gebruiken

Bonusvoordeel: Water opslaan voor tuin of toilet
Het aandeel regenwater dat niet verdampt, kan worden opgeslagen voor gebruik op het dak bij droogte, of in tuin of toiletspoeling. Als je op jaarbasis (850 mm neerslag) alle dakafvoer van een sedumdak (45% neerslag verdampt) van 30 m2 opvangt, kun je circa 2.100 keer het toilet doorspoelen. Uitgaande van 6 liter per spoeling. In de zomer zal af en toe, afhankelijk van droogte, een tekort ontstaan, en is aanvullend kraanwater nodig. Een gemiddeld gezin spoelt zo’n 16 keer per dag het toilet door, wat betekent dat zij 130 dagen per jaar met regenwater het toilet kunnen doorspoelen.

Groendak voordelen biodiversiteit

Tot 2 kilo groenten en fruit per m2
Op een groen dak kan tot 2 kilo groenten en fruit per m2 per jaar worden geteelt.

Bed & breakfast voor vlinders, bijen en vogels
Vlinders, bijen en andere insecten vinden met inheemse planten meer voedsel. Deze insecten trekken weer vogels en vleermuizen aan.

Bonusvoordeel; Bijdrage regionaal ecologisch netwerk
Door maatwerk een natuurdak in te richten voor kwetsbare soorten (insecten, vogels en amfibieën) en aan te sluiten bij de ecologische kwaliteiten van het lokaal ecosysteem

Groendak voordelen geluid

Geluid

3 dB minder geluid weerkaatst
De begroeiing en het substraat zorgen voor geluiddemping. Hoe dikker de laag, hoe groter het effect. Dit maakt groene daken extra interessant als toepassing in de omgeving van verkeerslawaai, spoorwegen en andere geluidsbronnen.

10 dB minder geluid van buiten
De begroeiing en het substraat zorgen voor geluidemping. Hoe dikker de laag, hoe groter het effect. 10 dB wordt bereikt met een ‘doorsnee’ sedumdak, reductie tot 46 dB is mogelijk met een grondlaag van 200 mm.

Welzijn

40 seconden kijken verbetert concentratie
Een studie met 40 seconden kijk-pauze op een groen dak versus een zwart dak laat zien dat degenen die op het groene dak uitkeken minder fouten maakten bij hun computertaak.

Tot 30% minder pijnstillers
Patiënten in een ziekenhuis gebruiken tot 30% minder pijnstillers in een groenere omgeving.

1 dag eerder uit ziekenhuis
Patiënten verblijven gemiddeld 1 dag korter in het ziekenhuis bij uitzicht op groen (dak).

Bonusvoordeel: Meer gebruiksruimte
Er ontstaat meer sociale samenhang vanaf 1% meer groenoppervlak in de buurt. Zo zien we dat er op het dak van een bedrijfsverzamelgebouw een tuincommissie ontstaat, en dat kinderen samen spelen en leren op een dakpark.

Luchtzuiverend

200 gr fijnstof afvangen per m2
De beplanting filtert het fijn stof. Dit effect is met name groot bij grasdaken of natuurdaken. Maar ook een sedumdak geeft enige filtering. Er zijn daksystemen in ontwikkeling waarbij de beplanting ook een rol speelt in het filteren van de binnenlucht.

Bronvermelding

Raadpleeg voor de volledige bronvermelding Green Deal Groene Daken.

Over de schrijver

NDA artikelen worden mede-mogelijk gemaakt door:

Unilin
IKO
Soprema
Anjo
CCM
Dakmerk
Bouw en Uitvoering
Derbigum
Rockwool
Icopal BMI
BDA Dakadvies
Dakbehoud Nederland
Royal Roofing Materials
Optigroen
Eurofast
Green Deal Groene Daken
Guardian
Energiedak
REZ
Dakenraad
Roofs
Eurosafe
Zoontjens
Tectum
Isobouw
Bouwwerkbegroeners
Renolit
QRS
DIAC Dakadvies
Skylux
Kedge Safety Systems