Page content

1.2 Natuurinclusief bouwen | Waarom meer natuur in de stad?

1.2 Natuurinclusief bouwen | Waarom meer natuur in de stad?

Natuur in de stad is nodig om de stad leefbaar te houden. Door toenemende bebouwing neemt doorgaans de voedselvoorziening en leefruimte voor dieren en planten af. Ecologische structuren raken versnipperd, en het leefgebied wordt kleiner. Met aaneengesloten natuurnetwerken en meer natuurdaken vergroten we de leefruimte en maken we lokale natuur robuuster. Hier profiteren niet alleen vogels en insecten van, maar ook mensen. Zodoende functioneert biodiversiteit als een nutsvoorziening voor mens en andere soorten in de stad. In hoofdstuk drie gaan we dieper in op alle voordelen van een natuurdak.

TIP: Vergroot het leefgebied van planten en dieren met natuurdaken en natuurinclusief bouwen. Zo zorg je voor ecologische structuren in bebouwd gebied.

Volgende pagina: 1.3 Samen winst stapelen

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);