Page content

1.3 Natuurinclusief bouwen | Samen winst stapelen

1.3 Natuurinclusief bouwen | Samen winst stapelen

Natuurinclusief bouwen is dus meer dan een extra vogelhuisje ophangen. Met het stimuleren van natuurdaken verbind je de omgeving met haar ecologische structuren, aanwezige soorten, natuurwaarden en ook beleidsdoelen met het bouwproces waarin draagkracht, constructie en inrichting een rol spelen. Door een ecoloog en dakexpert te verbinden met de initiatiefnemer voor een bestaand of nieuw dak kun je samen winst stapelen. Bijvoorbeeld in de vorm van dak(natuur)doelen waarin zowel ecologische als andere ambities op het dak bij elkaar komen. De rol van de overheid is hierbij niet onbelangrijk. Denk aan stimuleren van natuurdaken, de uitvoering gemakkelijk maken, voorbeelden stellen en informeren over lokale ecologische doelen. De maatschappelijke winst zal het meest duurzaam zijn wanneer alle betrokken actoren vroegtijdig in het gezamenlijke proces van inrichting meedoen. Participatie en educatie versterken via persoonlijke verbinding met de inrichting het draagvlak voor natuur.

Bekijk www.checklistgroenbouwen.nl van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening voor tips, maatregelen en voorbeelden om natuurinclusief te bouwen.

TIP: Bekijk je natuurdak als een stukje lokale natuur op een verhoogd maaiveld.

Volgende pagina: 1.4 Integraal bouwproces

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);