Page content

1.4 Natuurinclusief bouwen | Integraal bouwproces

1.4 Natuurinclusief bouwen | Integraal bouwproces

De win-win van natuurinclusieve oplossingen is groter naarmate je de ambitie samen met groen specialisten, ecologen en/of groen dakexperts eerder in het bouwproces bepaalt. Hoe eerder in het bouwproces, hoe beter. Zowel bij nieuwbouwwoningen of bij het ontwerpen en aanleggen van een natuurdak op een bestaand pand.

TIP: Betrek vanaf het begin alle belanghebbenden bij de ontwikkeling van je natuurdak om goed op hun wensen en idee├źn in te spelen.

Kijk in het begin van het bouwproces al met groenexperts naar de natuurwaarden die je kunt realiseren. Welk soort dakinrichting kan bijdragen, en welke ecologische en andere ambities kun je op het dak realiseren? In combinatie met informatie over de draagkracht van het dak, kom je samen tot een integraal ontwerp-, aanleg en onderhoudsplan. De totale duurzame winst zal groter zijn dan wanneer je een ecoloog pas bij het ontwerp tijdens de uitvoeringsfase betrekt. Bijvoorbeeld omdat er eerder rekening is gehouden met een watermanagementsysteem of met zichtlijnen vanuit een kantoor- of vergaderruimte.

De ecologische benadering is een systeembenadering, waarin alles met elkaar samenhangt. Met deze handreiking Natuurdaken willen we initiatiefnemers helpen om de omgeving van het projectgebied, de doelen voor het dak en de natuur en het bouwproces bij elkaar te brengen.

Volgende pagina: 1.5 Leeswijzer

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);