Page content

1.5 Natuurinclusief bouwen | Leeswijzer

1.5 Natuurinclusief bouwen | Leeswijzer

In deze Handreiking Natuurdaken leggen wij uit WAT natuurdaken kenmerkt door met een natuurlijke omgevingsbril naar je dak te kijken. We noemen de voordelen en leggen uit WAAROM een natuurdak belangrijk is voor haar -ecologische- omgeving en gebruikers. En we geven tips over HOE je een natuurdak kunt aanleggen en het optimaal inricht.

Volgende pagina: 2.1 Definitie van natuurdaken

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);