Page content

2.1 Wat zijn natuurdaken? | Definitie van natuurdaken

2.1 Wat zijn natuurdaken? | Definitie van natuurdaken

Natuurdaken dragen bij aan een grotere biodiversiteit in de omgeving. Begroeide daken zijn er in veel uitvoeringen en vervullen meerdere functies. In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe je de natuurwaarden op jouw dak kunt vergroten. En hoe een natuurdak vanuit dat ecologische perspectief waarde toevoegt aan een gebouw in zijn omgeving.

2.1 Definitie van natuurdaken

Natuurdaken zijn daken waarbij het versterken van de (lokale) natuur en biodiversiteit centraal staat. Natuurdaken hebben een natuurlijke (vegetatie)bedekking die bij de directe omgeving van het dak past. Dat kunnen grassen, kruiden of struiken zijn, maar ook zand, grind, schelpen of combinaties hiervan. De essentie is dat de bestaande natuur in de omgeving van het dak wordt versterkt of verrijkt.

Definitie natuurdaken: Daken die door specifiek ontwerp en inrichting aansluiten bij de lokale ecologische omgeving, en zo het leefgebied verbeteren of vergroten voor (waardevolle en bedreigde) soorten planten en dieren.

Begroeide daken komen in verschillende soorten en maten voor. Er is geen vaststaand inrichtingsplan voor een natuurdak: de mogelijkheden zijn divers, en worden mede bepaald door de dakconstructie. De natuurlijke omgeving van het dak vormt de basis voor het ontwerp en inrichting. Elk dak kan op een andere manier worden ingericht en tóch kunnen zij ieder op hun eigen manier bijdragen aan hun directe natuurlijke omgeving. Ook een groene gevel kan aan de ecologische opgave bijdragen.

inrichting aansluiten bij de lokale ecologische omgeving, en zo het leefgebied verbeteren of vergroten voor (waardevolle en bedreigde) soorten planten en dieren.
TIP: Kijk naar de natuurlijke omgeving van het dak, en richt het natuurdak zo in dat het optimaal bijdraagt aan bestaande of gewenste natuur in de omgeving.

Het natuurdak sluit aan bij de bestaande ecologische waarden. Een huis aan een bosrand kan het natuurdak uitvoeren met kruiden en struiken waar bosvogels graag gebruik van maken. Een grote fabriekshal in een haven kan met schelpen of grind een aantrekkelijke broedplek bieden aan meeuwachtigen en scholeksters. Flats, kantoorgebouwen en huizen midden in de stad kunnen een zeer waardevol natuurdak inrichten met nectarplanten voor insecten en schuilgelegenheid voor (stads) vogels. Kijk bij ‘hoe’ voor meer praktische ideeën.

Voordelen voor natuur en mens

Meerdere natuurdaken samen werken als ‘stapstenen’ voor planten en dieren tussen natuurbieden en stedelijk gebied. Voor mensen in de stad verbetert de kwaliteit van de leefomgeving op meerdere fronten. Hoofdstuk drie beschrijft al deze voordelen en hoe ze slim met elkaar combineren zijn. Wist je bijvoorbeeld dat zonnepanelen meer energie opleveren op een begroeid dak? En dat er op sedumdaken vanzelf meer biodiversiteit kan ontstaan wanneer je wat ruimte onder de schuine zonnepanelen laat.

Termen begroeide daken

Er worden veel verschillende termen gebruikt voor groene daken. Dit is afhankelijk van het type begroeiing op het dak en de functies die verder aan het dak zijn toegekend. Veel gebruikte termen zijn begroeide daken, multifunctionele daken, daktuinen en sedumdaken. In deze handreiking Natuurdaken spreken we afhankelijk van de mogelijkheden van en functievervulling over natuurdaken, sedumdaken, tuin- of gebruiksdaken en groenblauwe daken.

Volgende pagina: 2.2 Oorsprong van natuurdaken

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);