Page content

2.2 Wat zijn natuurdaken? | Oorsprong van natuurdaken

2.2 Wat zijn natuurdaken? | Oorsprong van natuurdaken

Begroeide daken zijn niet nieuw. In de negentiende eeuw werden daken al belegd met plaggen, grasmatten en turf. Het materiaal was ruimschoots voorhanden, makkelijk te verwerken en goedkoper dan hout. De natuurlijke dakbedekking zorgde voor een goede isolatie van de bebouwing. In Duitsland en Scandinavië kent men een lange historie van begroeide daken. De begroeiing beschermt van oudsher tegen de lage temperaturen in die gebieden.

TIP: Gebruik lokale materialen bij het inrichten van je natuurdak. Meng bijvoorbeeld lokale grond met het substraat zodat ook het bodemleven op je dak aansluit bij het lokale ecosysteem.

In Nederland zijn de plaggenhutten het bekendste voorbeeld van oorspronkelijke begroeide daken. Plaggenhutten kwamen in de armste gebieden van Nederland voor. Het waren eenvoudige bouwwerken, vaak zonder zijmuren, waardoor het dak meestal op grondhoogte begon. Het dak werd gemaakt van heideplaggen uit de directe omgeving.

De dikke plaggen van vroeger zijn inmiddels vervangen door modernere en dunne substraatlagen. Een substraatlaag is een voedings- en watervasthoudende laag voor de begroeiing op het dak. De huidige technieken bieden veel mogelijkheden en variëteiten voor de aanleg van een begroeid dak.

Volgende pagina: 2.3 Daken in soorten en maten

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);