Page content

2.3 Wat zijn natuurdaken? | Daken in soorten en maten

2.3 Wat zijn natuurdaken? | Daken in soorten en maten

2.3.1 Traditionele daken

Traditionele daken zijn doorgaans met een hard materiaal afgewerkt, zoals beton of keramiek . Deze voor natuur onaantrekkelijke daken noemen we hier vanwege dit karakter voor het gemak ‘grijze’ daken. Deze daken zijn bedekt met een geheel gesloten baanvormige dakbedekking, zoals bitumen of kunststof folies. Hellende daken kunnen bedekt zijn met zogenoemde schubvormige elementen. Denk hierbij aan keramisch materiaal, beton, natuursteen, bitumen, staal, maar ook riet. Of beplatingen zoals staal, koper, zink, golfplaten, etc. Omdat er zoveel mogelijkheden en functies zijn om daken mee in te richten en te gebruiken wordt ook vaak de term multifunctionele daken gehanteerd.

2.3.2 Begroeide daken

Begroeide daken zijn daken met daarop een dakbegroeiingssysteem, al dan niet in combinatie met verharde afwerking. Begroeide daken (en daarmee ook natuurdaken) worden in grofweg twee categorieën verdeeld op basis van het (te verwachten) gebruik en onderhoud. We spreken dan van intensief en extensief begroeide daken.

2.3.3 Extensief begroeide daken

Extensief begroeide daken hebben een dakbegroeiingssysteem van maximaal 150 mm dik exclusief begroeiing, waarbij de begroeiing zich ontwikkelt tot een ecologisch stabiele plantgemeenschap die zichzelf in stand kan houden met een minimum aan onderhoud. Extensief begroeide daken worden meestal aangeplant met vetplanten (Sedum), en heten daarom ook wel sedumdaken. Ook gras- en kruidendaken vallen onder de noemer van extensief begroeide daken.

Het extensief begroeide dak wordt ‘extensief’ – oftewel gering – betreden en behoeft weinig onderhoud. Het wordt over het algemeen toegepast bij een dakconstructie die relatief weinig gewicht kan dragen. Deze daken worden uitsluitend voor onderhoud betreden.

Vetplanten stellen niet veel eisen aan hun onderhoud, zijn aangepast aan de (extreme) omstandigheden van het dakklimaat en hebben eens per jaar onderhoud nodig. Het voordeel van deze sedumdaken is dat de vetplanten ook goed in staat zijn om water te verdampen, maar voor dieren zijn sedumplantjes beperkt aantrekkelijk.

TIP: Bevestig op een extensief dak enkele lichtgewicht boomstronken en dood hout als beschutting, en nestelruimtes voor wilde bijen.

2.3.4 Intensief begroeide daken

Intensief begroeide daken hebben een dakbegroeiingssysteem van minimaal 150 mm dik exclusief begroeiing, waarbij het noodzakelijk is onderhoud te plegen voor het in stand houden van de begroeiing. Een sterke dakconstructie zorgt ervoor dat het dak meer gewicht kan dragen. Hierdoor is het mogelijk om zwaardere substraat- en funderingslagen aan te leggen en kan het dak belopen worden. De dikkere substraatlaag houdt meer water vast en er is mede daardoor meer variatie in de begroeiing mogelijk. Omdat het dak betreedbaar is, kan de beplanting ook eenvoudig worden onderhouden.
Intensief

Het intensief begroeide dak wordt doorgaans meer ‘intensief’ betreden en kent meer onderhoud. Het vergt vanwege het hogere gewicht en de grotere belasting een zwaardere dakconstructie.

Als de constructie sterk genoeg is om meerdere mensen te dragen kan er ook een daktuin worden aangelegd. Het gebruik en het onderhoud is vergelijkbaar met die van een gewone tuin en intensiever in vergelijking met het extensieve dak

Tussen intensief en extensief begroeide daken bevinden zich veel tussenvarianten. Wanneer er nog enigszins water gebufferd kan worden, is het zeker aan te bevelen om vetplanten te mengen met kruiden en grassen. Kruiden zorgen immers voor stuifmeel, nectar en zaden: voedsel waar insecten en vogels op af komen. Ook kunnen voor meer variatie kleinschalige (ecologische) voorzieningen voor insecten en vogels op een extensief begroeid dak worden toegepast.

TIP: Stimuleer natuurdaken op meerdere gebouwen in de ‘grijze’ stad, en versterk met deze groene stapstenen de ecologische structuur.

Volgende pagina: 2.4 Multifunctionele daken

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);