Page content

2.4 Wat zijn natuurdaken? | Multifunctionele daken

2.4 Wat zijn natuurdaken? | Multifunctionele daken

De primaire functie van een dak is om de bebouwing eronder te beschermen. Omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om daken in te richten en te gebruiken wordt vaak de term multifunctionele daken gehanteerd. Ze bieden, zowel plat als schuin, veel (gebruiks) mogelijkheden en leveren zo meer voordelen voor het gebouw, de gebruiker en de omgeving. De verschillende extra functies worden vaak met verschillende kleuren aangeduid en zijn met elkaar te combineren. Hieronder lichten we de kleuren en functies toe. En we geven aan hoe je de verschillende functies met elkaar en met natuur kunt combineren.

TIP: Maak slimme combinaties van verschillende functies op een begroeid dak. Laat watermanagement, energieproductie, bestuiving en recreatieve waarde elkaar versterken.

2.4.1 Blauw: Groenblauw dak

Steeds vaker is het watersysteem op het dak te reguleren, in tegenstelling tot een berging in de substraatlaag. Waterberging is ook gunstig voor het natuurdak. In droge perioden hebben de planten op deze manier toch water tot hun beschikking. De vochtige omstandigheden zorgen ervoor dat de levensduur van de vegetatie wordt vergroot en het dak het gebouw beter koelt. Veel dieren profiteren ook van deze omstandigheden.

TIP: Met een watermanagement systeem zorg je voor voldoende water voor je natuurdak, en voor verkoeling en meer waterberging.

2.4.2 Geel: Energiedak

Dit zijn begroeide daken gecombineerd met het opwekken van (zonne)energie. Juist door begroeiing, bijvoorbeeld met vetplanten, te combineren met het opwekken van (zonne)energie levert dit energiedak je meer voordelen op. Vaak is er een groter oppervlak met sedumbeplanting toegepast. Dit type daken is goed te combineren met een natuurdak. Op dit extensieve daktype waar weinig mensen komen, is er rust voor aanwezige insecten en vogels.

TIP: Met schaduwrijke plekken onder zonnepanelen creëer je een geschikte schuilgelegenheid voor vogels en -vliegende- insecten.

2.4.3 Rood: Gebruiksdak

Juist op deze tuin- of gebruiksdaken staan de meerwaarde en gebruiksmogelijkheden voor ons als mens centraal. Daarom is op dit dak een extra gebruiksruimte gerealiseerd. Hier kunnen we verblijven, spelen en elkaar ontmoeten. De combinatie van de betreedbare (meestal verharde) ruimte met groen draagt bij aan het beperken van ziekteverzuim, betere concentratie en algehele gezondheid. Natuur en (intensief) gebruik door de mens zijn goed te combineren in een doordacht (tuin)ontwerp waarin ecologische kennis is ingezet. Aandachtspunt is wel dat bijvoorbeeld (stads)vogels verstoringsgevoelig zijn en waarschijnlijk niet snel hun nest maken op het tuindak.

TIP: Onderstreep het belang van natuur in de stad op een gebruiksdak met aandacht voor natuurbeleving en/of natuureducatie.

2.4.4 Groen: Natuurdak

Natuurdaken zijn letterlijk zo groen en biodivers mogelijk: er groeien mossen, kruiden, grassen, struiken of zelfs bomen op om de lokale biodiversiteit te behouden, versterken en uit te breiden. Ze bieden nestgelegenheid en voedsel aan insecten en / of vogels. Kijk in hoofdstuk 4 hoe je dit doet.

TIP: Help vogel- en soorten insecten die dreigen uit te sterven door ze voedsel, nestelgelegenheid en beschutting te bieden met je natuurdak.

2.4.5 Bruine daken

In Groot-Brittannië zijn er naast groene natuurdaken ook de zogenaamde ‘bruine’ natuurdaken. Doordat steeds braakliggende terreinen verdwenen door bebouwing, verdween daarmee ook geschikt leefgebied voor diverse vlinders en vogels. Hier ontstond het idee om bij nieuwbouw eerst deze grond (toplaag) af te graven, te bewaren/in depot zetten en later als dakafwerking te gebruiken. Dankzij deze oplossing floreren vogelsoorten als de zwarte roodstaart weer in Londen en andere steden. Afhankelijk van het seizoen zoeken in Nederland vogelsoorten als kneu, putter en witte kwikstaart hun voedsel op deze braakliggende eilandjes op hoogte.

Het verschil tussen een ‘gewoon’ begroeid dak en een natuurdak is de toegevoegde waarde dat een natuurdak biedt aan de bestaande natuurlijke omgeving.

Volgende pagina: 3.1 Voordelen van begroeide daken

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);