Page content

3.3 Waarom natuurdaken? | Natuurdaken versterken andere dakfuncties

3.3 Waarom natuurdaken? | Natuurdaken versterken andere dakfuncties

De infographic Facts & Values Groenblauwe daken toont de voordelen op het gebied van gezondheid, energieproductie en het lokaal houden van regenwater. Als je het groen op deze daken op natuurlijke wijze inricht, dan versterk je daarmee de functies over en weer. We noemen deze vermenigvuldiging van voordelen ook wel het ‘slim stapelen van waarden’.

3.3.1 Watermanagement en verkoeling

Natuurdaken hebben goed watermanagement nodig om de natuur op het dak goed van dienst te zijn. Maar er zijn ook plantensoorten die goed tegen droogte kunnen. Bepaalde soorten planten verdampen meer water, en zorgen daarmee ook meer voor verkoeling binnen en buiten het gebouw.

3.3.2 Energieproductie en biodiversiteit

Zonnepanelen leveren enkele procenten meer stroom in combinatie met een groen dak. De zonnepanelen zorgen op hun beurt weer voor variatie voor soorten door schaduwrijke en luwe plakken.

3.3.3 Natuurbeleving

Door de aanleg van een natuurdak komen allerlei leuke soorten op het dak af. Het is een mooi gezicht om bijvoorbeeld de vogels af en aan te zien vliegen met hun nestmateriaal. En de wilde bijen en vlinders van de ene bloem naar de andere bloem te zien ‘shoppen’. Ook is het leuk en interessant om een webcam bij een nestkast of insectenhotel te hangen. Zeker in de stad waar minder groen aanwezig is, zijn natuurdaken fijne plekken om toch de natuur te kunnen beleven. De natuurdaken zorgen daarmee, naast de meer indirecte baten voor onze maatschappij, ook heel direct voor een fijne leefomgeving.

TIP: Combineer natuurdaken slim met andere functies, watermanagement en lokale schaduw van zonnepanelen zijn ook goed voor de natuurfunctie.

3.3.4 Natuurfuncties

Naast de direct merkbare voordelen voor de biodiversiteit, zoals meer nestgelegenheid of aanwezigheid van nectarplanten, bieden natuurdaken ook minder zichtbare voordelen voor natuur, zoals bestuiving en plaagbestrijding.

TIP: Bied met je natuurdak ook andere minder zichtbare voordelen voor natuur, zoals bestuiving of plaagbestrijding.

Bestuiving

Natuurdaken trekken vliegende insecten aan. Veel van deze insecten, zoals wilde bijen, hommels en zweefvliegen zorgen voor bestuiving van gewassen. Omdat hun leefgebied op het maaiveld steeds kleiner wordt, biedt een natuurdak extra nest- en voedselgelegenheid. Voor de landbouw kunnen de natuurdaken daarom heel waardevol zijn. En ligt er een moestuin op het natuurdak? Dan zijn deze insecten natuurlijk ook meer dan welkom!

Plaagbestrijding

Om gewassen te beschermen tegen plaagsoorten worden vaak chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Beter is het om de natuurlijke vijanden van deze plaagsoorten in te zetten: lieveheersbeestjes, sluipwespen, roofmijten, loopkevers en spinnen zijn dol op de schadelijke insecten. De planten en voorzieningen op het natuurdak zijn een prima leefgebied voor deze vliegende jagers en zorgen zo samen voor ecologisch evenwicht. Of bied nestgelegenheid voor watervleermuizen die 3000 muggen per dag vangen.

Volgende pagina: 4.1 Stap 1: Ambitie bepalen

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);